FINNQUEER 29.9.2002

Tarja Halonen SETA:n historian ensimmäisessä paneelikeskustelussa 1974

Olli Stålström

Verkkolehti FinnQueer aloittaa pdf-tuotantonsa julkaisemalla juhlapäivänä 29.9.2002 ensimmäisenä pdf-artikkelina Seksuaalinen tasavertaisuus SETA ry:n ensimmäisen julkisen paneelikeskustelun, joka pidettiin Koiton salissa Helsingissä 29.9.1974.

Tilaisuuden puheenjohtajana toimi psykiatri Ylermi Hytönen SEXPO:sta ja tilaisuuden järjestäjinä olivat vanhan homofiililiikkeen Psyken puheenjohtaja Veli Hyvärinen sekä uuden tasavertaisuusliikkeen SETA:n puheenjohtaja Martin Schreck. Tilaisuutta oli myös järjestämässä SETA:n varapuheenjohtaja Olli Stålström, joka äänitti seminaarin ja litteroi sen artikkeliksi.

Paneeliin oli kutsuttu puhujiksi asiantuntijoina ja järjestöjen edustajina seuraavat: varatuomari Herbert Gumpler, joka kertoi lesboja ja homoja kohtaan esiintyvästä työsyrjinnästä, psykiatri Pekka Salmimies, joka esitti tieteellistä kritiikkiä ajankohtana vallinnutta sensuurilakia ja sen taustana olevaa viettelyteoriaa kohtaan, teologi Ulf Särs, josta myöhemmin tuli parisuhdelakia kannattavan teologisen Yhteysryhmän jäsen, Suomen Mielenterveysseuran edustaja Kai Sievers, josta myöhemmin tuli perusteoksen Rakkauden monet kasvot toinen toimittaja yhdessä Olli Stålströmin kanssa, Kouluhallituksen ihmissuhde- ja seksuaalikasvatustyöryhmän puheenjohtaja Tuttu Nurmiaho sekä SAK:n nuori ihmisoikeusjuristi Tarja Halonen, joka oli ollut SEXPO:n perustajajäsen ja josta tuli myöhemmin mm. SETA:n puheenjohtaja (1980-81), oikeusministeri, ulkoministeri sekä tasavallan presidentti.

Sapfo-listan webmistress Eva Isaksson on tehnyt kuvallisen yhteenvedon Tarja Halosen toiminnasta SETA:n johdossa vuosina 1980-81.

SETA:n ensimmäisen julkisen paneelikeskustelun litterointi on verkkolehti FinnQueerissa pdf-muodossa.