FINNQUEER 15.7.2005

FinnQueer vuonna 2005

Olli Stålström ja Mikko Tuomela

Verkkolehti FinnQueer täytti 1.1.2005 neljä vuotta. Lehti sai alkunsa taistelutilanteessa uskonnollis-psykoanalyyttista kaksinaismoraalia vastaan. Lehden elektroninen muoto oli reaktio sensuuriuhkaan. Vallitsevia olosuhteita kritisoinut väitöskirja vaadittiin tuhottavaksi Tampereen käräjäoikeudessa vuonna 1999. FinnQueer perustettiin välittämään väitöskirjan teksti tarvittaessa ulkomailta Internetin kautta. Tilanne päättyi onneksi sananvapauden voittoon.

Maailma ei ole valmis

Syntyhistoriansa ansiosta FinnQueer on aikaansa seuraava, kantaa ottava ja kriittinen. Onneksi yhteiskunnassa on tapahtunut myönteistä kehitystä, jonka ansiosta lesbojen, homojen, bi-, ja transihmisten tilanne on monella elämänalueella parantunut.

Siksi ei ole välttämätöntä enää taistella verissä päin. SETA:n periaateohjelma, jota FinnQueerin toimittaja Olli Stålström oli muotoilemassa vuonna 1976, on suurelta osin toteutunut. Silti olisi kapeakatseista ja virheellistä kuvitella, että tasavertaisuus olisi kokonaan saavutettu. Uuden polven on kirjoitettava uuden ajan periaateohjelma omasta näkökulmastaan.

Maailma ei ole valmis, vaan kukin aikakausi asettaa uudet haasteet. Suomessa vallitsee edelleen räikeää eriarvoisuutta maantieteellisen ja taloudellisen aseman sekä sukupuolen perusteella. Suoranaiset tiedonkulun esteet on poistettu mutta silti asiallista tietoa ei aina ole helppo saada käsiinsä. Tässä verkkolehdellä on tärkeä tehtävä: Tässä verkkolehdellä on tärkeä tehtävä: sitä voi lukea anonyymisti ja ilmaiseksi kaikkialta maailmasta. Verkkolehti FinnQueerillä on jatkuvasti ollut tuhansia sivulatauksia viikossa

FinnQueerin toimittajat olivat uranuurtajia sähköisessä tiedonvälityksessä jo 1990-luvun loppupuolelta lähtien, kuten uutispalstan varhaisista jutuista voi nähdä. Avoimuuden lisääntyminen on saanut aikaan myös tiedotuskentän monipuolistumisen. Tänä päivänä uutisartikkeleista Suomesta ja maailmalta toimittavat ammattitaidolla ja nopeasti Ranneliike-verkkolehti ja Seta.

FinnQueer uudistuu

Verkkotiedottamisen sektorilla alkaa jo olla tungosta. FinnQueerin toimittajien mielestä pienen, vailla ulkopuolista rahoitusta toimivan verkkolehden ei kannata tuhlata vähäisiä resursseja samojen uutisten toistamiseen. FinnQueer keskittyy tulevaisuudessa tapahtumien taustojen syvällisempään analyysiin – kriittisestä näkökulmasta, siinä missä muilla tiedotusvälineillä on paineita esittää asiat siloiteltuina.

Osana uudistusta FinnQueerin palstat Uutisia ja Teologia on sulautettu osioon Ajassa. FinnQueer seuraa edelleen perinteisiä syrjintäideologioita ja paljastaa niiden uusia ilmenemismuotoja. Myös osio Eheytys on sulautettu yleisempään osioon Psykiatria. Syynä on se, että ns. eheytysideologia on menettänyt merkityksensä lähes kokonaan hävittyään taistelun parisuhdelaista.

Sen sijaan todellinen, akuutti ja yhä lisääntyvä alue ovat homo- lesbo- ja biväestön mielenterveyskysymykset. Vaikka homoseksuaalisuus on poistettu maailmanlaajuisesta WHO:n sairausluokituksesta 1990-luvulla, yhteiskunnallinen stigmatisointi ja syrjäyttäminen on uhka myös monen hlbt-ihmisen mielenterveydelle. Tämä kävi selvästi ilmi FinnQueerin toimittajan osallistumisessa WHO:n Euroopan terveysministerien konferenssiin Helsingissä tammikuussa 2005.

Jatkossa FinnQueer keskittyy juuri mielenterveyskysymyksiin syrjintäideologioiden kritiikin lisäksi. FinnQueerissa jatkuu myös omakohtainen osallistuva linja. FinnQueer osallistuu keväällä 2005 erilaisiin mielenterveyskonferensseihin ja luentosarjoihin nimenomaan seksuaalivähemmistöjen näkökulmasta.

Ensimmäisenä konkreettisena askelena tähän suuntaan on FinnQueerin edustajan osallistuminen Mielenterveysyhdistys Helmin toimintaan vuodesta 2002 Euroopan mielenterveyskuntoutujien verkoston ENUSP:in kansainvälisen toimintaan vuonna 2004 sekä WHO:n Euroopan terveysministerien konferenssiin Helsingissä tammikuussa 2005.

Vanhat syrjintäideologiat muuttuvat

Historiallinen edistysaskel on myös juuri tapahtunut yhden johtavan syrjintäideologian, perinteisen amerikkalaisen psykoanalyysin (Rado-Bieber) lopullinen virallinen hautaaminen. Aikamerkkinä on Yhdysvaltain psykoanalyytikkoyhdistyksen (APsaA) selvä irtisanoutuminen homoseksuaalisuuden sairausleimasta ja kannanotto yhteiskunnallisen tasavertaisuuden puolesta aivan viime vuosina.

Vuosikymmenien ajan APsaA oli maailmanlaajuisen konservatiivisen ja moralistisen asenteellisuuden ja psykoanalyyttisten syrjintäideologioiden lähde. Ensimmäinen murtuma tapahtui vuonna 1991, jolloin homoseksuaalisten psykoanalyytikoiden virkakielto kumottiin. Vuonna 2002 APsaA otti kantaa täyden yhteiskunnallisen tasavertaisuuden ja parisuhdelakien puolesta. Tätä kehitystä FinnQueer seuraa ja raportoi tiiviisti.

Tärkeä tapahtuma oli vuoden 2005 alussa tapahtunut monituhatsivuisen psykoanalyyttisen käsikirjan (Kaplan &) Sadockin Comprehensive Textbook of Psychiatry kahdeksannen painoksen ilmestyminen. (Kaplan &) Sadockin psykiatrinen hakuteos oli se, jota homoja rottiin verrannut psykanalyytikko Kalle Achté rinnasti TV:n jäähyväishaastattelussaan Raamattuun.

Tämä oli ymmärrettävää sikäli, että teoksen 5. ja 6. painokseen kirjoittaneet Irving Bieber ja Warren Gadpaille kuvailivat homoseksuaalisuutta tuomitsevalla paatoksella. Näihin vanhoihin teksteihin oli vedonnut Weilin + Göösin asiantuntija, jonka tekstin vanhentuneisuutta Tampereen käräjäoikeuteen vedetyssä väitöskirjassani arvosteltiin. Syytteen nostaja oli vedonnut hakuteoksen vanhoihin (5. ja 6.) painoksiin, kun taas syytetty vetosi tulevaan (7.) painokseen, joka ilmestyi ilmestyi juuri oikeudenkäyntiin vuonna 1999.

Olli Stålström tapasi 8:nnen painokseen kirjoittajaksi nimetyn psykoanalyytikko Jack Drescherin San Diegossa pidetyssä APA:n konferenssissa Jack Drescher antoi aineistoa ja ohjausta sillä hän valmisteli omaa kirjaansa samaan aikaan kuin Stålström väitöskirjaansa Seurauksena on, että alkuvuodesta 2005 ilmestyneen (Kaplan &) Sadockin 8. painoksen hlbt-luvun sisältö on suurella tarkkuudella sama kuin Stålströmin väitöskirjan, joka on saatavissa pdf-muodossa FinnQueerista.

Yhteistyötä psykoanalyytikkojen ja Yhteysliikkeen kanssa

Toinen myönteinen kehityslinja FinnQueerin olemassaolon aikana on ekumeeninen Yhteys-liike, joka koostuu kirkkojen piirissä toimivista ihmisistä, jotka toimivat seksuaalisen tasavertaisuuden ja parisuhteiden siunaamisen puolesta. Vaikka FinnQueer on tieteellinen, eikä teologinen verkkolehti, se on joutunut ottamaan kantaa tapaan, jolla tiettyjen kristittyjen piirissä yritetään korvata syntileima psykoanalyyttisellä sairausleimalla.

FinnQueer on myös yhteistyössä Yhteysliikkeen lähimmäisverkoston kanssa julkaissut sellaista kristillistä kirjallisuutta, jossa toteutuvat korkeat eettiset periaatteet lähimmäisen rakastamisesta. Toimittajat ovat saaneet vaikutteita Martin Luther Kingiltä, joka oli sekä pappi että tasavertaisuustaistelija. Aikaisemmin FinnQueer on julkaissut tukijansa Martti Kaipiaisen omaelämänkerran sekä ruotsalaisen moraalifilosofi Pontus Wiknerin omaelämäkerran. Näitä on levitetty myös Yhteysliikkeen luvalla sen sähköpostilistalla oleville jäsenille.

Verkkolehti FinnQueerin omaleimaisinta antia on henkilökohtaisesti kannustavien teosten julkaiseminen helposti saatavassa ja ilmaisessa muodossa internetissä.

Vuoden 2005 omaelämäkerrallinen verkkokirja on Risti ja sateenkaari - Sakun tarina (kirjoittajan esittely). Se on erään herätysliikkeeseen kuuluvan miehen kertomus kasvustaan ja rakastumisestaan 17-vuotiaana samanikäiseen nuoreen mieheen. Kirjoittaja otti yhteyttä FinnQueeriin saadakseen sanomansa leviämään internetin kautta. Hän työsti teosta yhdessä FinnQueerin toimittajien ja Yhteys-liikkeen teol.tri Raimo Harjulan kanssa samalla perusteellisuudella ja vastuuntunnolla, jolla hän elää elämäänsäkin.

Olemme iloisia, että Sakun henkilöhahmon osoittamaa moraalista rohkeutta ja suoraselkäisyyttä esiintyy myös kristillisessä yhteisössä. Tässä yhteydessä ei ole merkitystä sillä, mihin herätysliikeeseen kirjoittaja kuuluu. Olemme kirjoittajan kanssa pohtineet myös sitä, ettei välttämättä tarvitse olla uskovainen voidakseen osoittaa rohkeutta ja suoraselkäisyyttä.

Palvelimen tilastojen mukaan väitöskirjaa Homoseksuaalisuuden sairausleiman loppu on ladattu 20.3.2005 mennessä verkkolehdestä jo 23 000 kertaa ja Kaipiaista, Wikneriä ja Ralph Roughtonin psykoanalyyttisen sairausleiman historiaa kutakin noin 3000 kertaa.

Yritys tuhota väitöskirja ei onnistunut. Päinvastoin, se johti siihen, että tasavertaisuuden sanoma leviää laajalle Internetin kautta.