FinnQueer · Redaktion · Introduktion · Länkar   

 
Till första sidan


 FINNQUEER      
 
 

Introduktion


FinnQueer är en ny radikal webbtidskrift som främjar olika minoriteters likaberättigande och kritiserar traditionella diskrimineringsideologier (sexism, religiös fundamentalism, rasism och heterosexism).

FinnQueer utövar internationell postmodern kulturkritik i andan av nya sociala rörelser och vetenskapliga strömningar (t.ex. queer-teori, social konstruktionism, genealogiska moralfilosofisk forskning). FinnQueer samarbetar med nya radikala rörelser i olika länder som kritiserar byråkratiska strukturer såväl i vetenskap som i sociala rörelser i samarbete med nordiska gräsrotsrörelser (kvinno- och mansrörelser, antirasistiska rörelser, rörelser för sexuellt likaberättigande och aids-arbete).

FinnQueer följer med internationella tidskrifter och nyhetsnotiser som publiceras i internet. FinnQueer informerar lättfattligt och kritiskt om internationella utvecklingen på finska, svenska och engelska. FinnQueers redaktörer är själva aktiva i nya internationella rörelser och konferenser.

FinnQueer analyserar psykologiska och sociala problem som hänger ihop med minoritetsställning och diskriminering. FinnQueer är en informations- och undervisningskälla för skolor, institutioner och högskolor. 
  Början av sidan