FINNQUEER
ISSN 1457-9693


Uuden vuosituhannen radikaali suomalainen verkkoaikakauskirja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen
puolesta syrjintäideologioita (seksismi, rasismi, fundamentalismi, heteroseksismi) vastaan

En ny radikal finsk webjournal för sexuella och gender-minoriteter och emot
diskriminationsideologier (sexism, rasism, fundamentalism, heterosexism)

A new radical Finnish web journal for sexual and gender minorities, against
ideologies of oppression (sexism, racism, fundamentalism, heterosexism)

Suomi Svenska English

Uusimmat artikkelit: / Nyaste artiklar: / Newest articles:

   Suomi / Ajassa
1.3.2010 Seksuaalisen suuntautumisen huomioonottaminen terapiassa
31.8.2008 Liisa Tuovinen siunasi rekisteröidyn parisuhteen
16.5.2008 Kansainvälinen homofobian vastainen päivä 17.5.
   Suomi / Laki
7.4.2008 Yogyakartan periaatteet suomeksi
7.4.2008 Mitä ovat Yogyakartan periaatteet?
6.5.2007 Kotileikkejä ja lastenkasvatuspuuhia
   Suomi / Psykiatria
5.8.2009 Psykologi-APA: julkilausuma koskien seksuaalisen suuntautumisen muutosterapiaa
16.4.2009 "Markon" kokemus 1990-luvun suomalaisesta ex-gay-liikkeestä
21.5.2008 APA tarkistaa DSM-sairausluokituksen
   Suomi / Kasvot
28.4.2007 Katrina ja queer-tutkimus
15.11.2005 Ollin oppivuodet
15.8.2003 Pehmeää vai kovaa? Yksi tarina asenneilmapiiristä vaihtoehtohoitojen parissa
   Suomi / Historia
23.7.2011 Kolme historiagradua Setasta ja sen esihistoriasta
20.2.2009 Elina Haavio-Mannila Setasta: "Te olitte niin kivoja"
21.1.2009 Hannu Antero: Elän reippaana 28 vuotta hiv-infektion saamisesta
   Suomi / Teologia
27.6.2009 Eeva Järvisen saarna Sateenkaarimessussa kesän 2009 Pridessä
14.5.2008 Tulkaa kaikki -liike kirkkoa uudistamassa - haastattelussa Vesa Hirvonen
20.4.2008 Paavi erotti pedofilian homoudesta kirkon seksiskandaalissa
   Suomi / Biologia
19.4.2009 "Sukupuoli ei sijaitse genitaaleissa"
1.11.2002 Sosiobiologinen vastareaktio vapautusliikkeelle
17.11.2002 Newsweek tekee katsauksen Freudin elämätyöhön
   English / Finland
Feb 25, 2004 Socio-Sexual Health in Finland, Iceland, United States - Essay summary
May 28, 2002 The American Psychoanalytic Association Supports Gay/Lesbian Parenting
Sep 28, 2001 Civil Union Law Demonstration in Front of Finnish Parliament, September 27, 2001
   Svenska / Finland
1.10.2005 Uppkomsten av den finska rörelsen för bögar och lesbiska (SETA) - dess mål och verksamheter
12.3.2003 När är kyrkan redo att ge sin välsignelse åt de homosexuella?
15.5.2002 Kulturell och social kategorisering av 'de homosexuella'