FinnQueer · PDF-kirjasto · Toimitus · Esittely · Linkit   

 
Etusivulle


AJASSA ·
LAKI ·
PSYKIATRIA ·
KASVOT ·
HISTORIA ·
TEOLOGIA ·
BIOLOGIA ·

Tulosta ·
 FINNQUEER   1.3.2010    
Google
Hae FinnQueerista:

Seksuaalisen suuntautumisen huomioonottaminen terapiassa
· 1.3.2010

Liisa Tuovinen siunasi rekisteröidyn parisuhteen
· 31.8.2008

Kansainvälinen homofobian vastainen päivä 17.5.
· 16.5.2008

Paavi erotti pedofilian homoudesta kirkon seksiskandaalissa
· 20.4.2008

Tulkaa kaikki -liike pyrkii uudistamaan kirkkoa
· 4.11.2006

Kansainvälistä homofobian vastaista päivää juhlittiin DTM:ssä
· 20.5.2006

Eheytysliikkeen perustaja, psykoanalyytikko Charles Socarides kuoli 83 vuoden ikäisenä
· 1.1.2006

Rosa Parks, mustan kansalaisoikeusliikkeen symboli, on kuollut
· 25.10.2005

Matti Wuori on poissa
· 17.10.2005

Ristin ja sateenkaaren lukijoille: uusi verkkokirja
· 27.6.2005

 
Seksuaalisen suuntautumisen huomioonottaminen terapiassa

Olli Stålström

Seksuaalisuus 2010 koulutuspäivän yhteydessä 12.3.2010 järjestetään Helsingin yliopiston Porthaniassa klo 13-15 työpaja, jossa käsitellään seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvän diagnostiikan historiaa ja taustoja, pyrkimyksiä seksuaalisen suuntautumisen muuttamiseen terapiassa, asiakkaan seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvän historian vaikutusten huomioonottamista terapiassa sekä terapeutin etiikkaa kun asiakas kuuluu seksuaaliseen vähemmistöön. Seminaarin ohjelman on laatinut Sexpon puheenjohtaja Jussi Nissinen, VET-psykoterapeutti. Työpajan kouluttajana toimii psykiatri, psykoanalyytikko Jack Drescher, M.D., Yhdysvalloista. Koulutustyöpajan puheenjohtaja on rovasti Liisa Tuovinen ja kommentoijaksi on lupautunut Mielenterveysseuraan pitkäaikainen puheenjohtaja Pirkko Lahti. Jack Drescher pitää myös yleisöluennon Porthanian luentosalissa PII samana päivänä klo 12.30 aiheenaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asema tulevassa sairausluokituksessa DSM-V.


[drescher.jpg]
Jack Drescher

Jack Drescher on valmistunut psykoanalyytikoksi edistyksellisestä William Alanson White-instituutista aikana, jolloin Yhdysvalloissa vallitsi vielä yleinen virkakielto itse homoseksuaalisten ihmisten pääsylle psykoanalyytikoiksi. Jack Drescher on toiminut Yhdysvaltain psykiatriyhdistyksen (APA) HLB-komitean puheenjohtajana vuosina 2000-2006 sekä useiden psykoanalyyttisten ja psykiatristen koulutusinstituutioiden johtokunnissa. Tänään hän on opettaja ja koulutusanalyytikko William Alanson White -instituutissa sekä professori New York Universityn psykoterapian ja psykoanalyysin jatkokoulutusohjelmassa.

Jack Drescher on julkaissut teoksen Psychoanalytic Therapy and the Gay Man (1998) ja toimittanut 20 teosta jotka käsittelevät genderiä, seksuaalisuutta ja mielenterveyttä HLBT-yhteisöissä. Hän on kirjoittanut artikkelin Homosexuality, Gay and Lesbian Identities, and Homosexual Behavior suuren psykiatrisen käsikirjan (Kaplan & Sadock: Comprehensive Textbook of Psychiatry 8. painokseen (vuonna 2005) sekä sen seuraavaan, 9. painokseen.

Jack Drescher kuuluu seuraavaa psykiatrista sairausluokitusta (DSM-V) valmistelevaan työryhmään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen psykoanalyyttisenä asiantuntijana. Hän on esiintynyt useilla kymmenillä televisiokanavilla sekä johtavissa päivä- ja aikakauslehdissä. Drescherillä on laajat kontaktit eurooppalaiseen tieteeseen ja hän on toiminut mm. suomalaisen homoseksuaalisuutta käsittelevän väitöskirjan (Stålström 1997) psykoanalyysin alan asiantuntijana ja lähettänyt asiantuntijatodistajan lausunnon puolustaakseen väitöskirjaa Tampereen käräjäoikeudessa vuonna 1999.

Omassa teoksessaan Drescher (1998) tekee yleiskatsauksen homoidentiteetin erilaisiin määrittelytapoihin, homoutta koskevien teorioiden syntyhistoriaan ja muuttumiseen sekä eheytysterapioiden muodostumistapoihin ja niiden sisään rakentuneisiin moraalisiin ja uskonnollisin arvostuksiin. Teoksessaan Drescher kirjoittaa asiakasta kunnioittavasta ja liikkumavaraa antavasta asenteesta, jota psykoanalyytikko Winnicott nimittää termillä "therapeutic holding attitude". Tähän kuuluu asiakkaan ja hänen suuntautumisensa ehdoton kunnioittaminen. Ehdoton edellytys seksuaalivähemmistöön kuuluvan asiakkaan terapian onnistumiselle on, että terapeutti hyväksyy asiakkaan suuntautumisen normaalina seksuaalisuuden variaationa. Ellei terapeutti pysty tähän, hänen ei pidä ryhtyä hoitamaan seksuaalivähemmistöön kuuluvaa henkilöä.

Drescher puhuttelee erityisesti heteroterapeutteja, joiden asiakkaina on homo- ja bimiehiä. Terapeutin on välttämätöntä tulla tietoiseksi omista vastatunteistaan ja kyettävä purkamaan objektiivisuuden harhakuvitelma suhteessa homoasiakkaaseen. Terapeutin on uskallettava kohdata ja ilmaista oma seksuaalinen identiteettinsä. Itse homon terapeutin on silti ymmärrettävä, ettei pelkkä seksuaalinen suuntautuminen tee terapeutista pätevää, vaan siihen tarvitaan omaa terapiaa tai analyysiä.

Jack Drescher on (yhdessä sosiologi Ann D'Ercolen kanssa) julkaissut kirjan (vuonna 2004) samaa sukupuolta olevien pariskuntien terapiasta. Siinä he kertovat miten heteropariskuntien hoitomallit eivät juurikaan päde samasukupuolisiin pariskuntiin. Erot ovat monimutkaisia, hienovaraisia ja vaikeita havaita.

Psykoanalyytikko Jack Drescher vierailee Helsingissä yhdessä kollegansa, italialaisen psykoanalyytikon Luisa Mantovanin kanssa, joka on kirjoittanut Drescherin vuoteen 2010 saakka päätoimittamaan tieteelliseen aikakauslehteen Journal of Gay and Lesbian Psychotherapy.

* * *

Jack Drescherin oma kotisivu: http://www.jackdreschermd.net/

* * *

Lähetä palautetta tästä artikkelista

 
  Sivun alkuun