FinnQueer · PDF-kirjasto · Toimitus · Esittely · Linkit   

 
Etusivulle


 FINNQUEER      
 
 

Esittely


FinnQueer on uuden vuosituhannen radikaali verkkoaikakauslehti joka ajaa vähemmistöjen tasavertaisuutta ja kritisoi perinteisiä syrjintäideologioita (seksismi, uskonnollinen fundamentalismi, rasismi ja heteroseksismi).

FinnQueer harjoittaa kansainvälistä postmodernia kulttuurikritiikkiä uusien liikkeiden ja tieteellisten virtausten hengessä (queer-teoria, sosiaalinen konstruktionismi, genealogiset moraalifilosofiset tutkimusperinteet). FinnQueer toimii yhteistyössä eri maiden uusien radikaalien liikkeiden kanssa jotka kritisoivat jähmettyneitä rakenteita niin tieteessä kuin sosiaalisissa liikkeissä (esim. Queer Nation, Outrage!, ACT UP New York, ACT UP Paris) sekä pohjoismaisten ruohojuuritason liikkeiden kanssa (tasavertaisuusliikkeet, miesliikkeet, naisliikkeet, rasismin vastaiset liikkeet, seksuaaliset tasavertaisuusliikkeet ja aids-liikkeet).

FinnQueer seuraa internetissä kansainvälistä päivälehdistöä, yleisaikakauslehdistöä, tasavertaisuusliikkeiden verkkosivuja ja julkaisuja, kansainvälisiä uutispalveluja sekä tasavertaisuutta edistäviä kansainvälisiä organisaatioita. FinnQueer raportoi yleistajuisesti ja kriittisesti kansainvälisestä kehityksestä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. FinnQueerin toimittajat osallistuvat kansainvälisiin liikkeisiin ja konferensseihin.

FinnQueer tutkii vähemmistöaseman ja syrjinnän aiheuttamia psykologisia ja sosiaalisia ongelmia ja tarjoaa ratkaisumalleja ja keskusteluyhteyden. FinnQueer on tiedotus- ja opetuskanava kouluille, ammatillisille oppilaitoksille ja korkeakouluille. 
  Sivun alkuun