FinnQueer · PDF-kirjasto · Toimitus · Esittely · Linkit   

 
Lehti


 FINNQUEER      
 
 

PDF-kirjasto

Tällä sivulla on FinnQueerin tuottamia PDF-kirjoja valmiina luettavaksi sellaisenaan tai esim. tulostettavaksi. FinnQueer on neuvotellut niiden julkaisuoikeudet. Ne saa vapaasti siirtää itselleen ja levittää eteenpäin kunhan niihin ei tehdä muutoksia.

Get Adobe Reader PDF-tiedostojen katselemiseksi tarvitset Adobe Reader -ohjelman, jonka voit ladata ilmaiseksi Adoben www-sivuilta.


Jotakin_ehka_tietaisin.pdf (554.3 kB)
Martti Kaipiainen: Jotakin ehkä tietäisin — Mukana homojen vapautusliikkeessä (1989/2003)

Martti Kaipiaisen alunperin vuonna 1989 monisteena julkaisemat muistelmansa kertovat mistä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisäinen vapautusliike sai alkunsa ja millaista oli taistella homojen oikeuksien puolesta 1970-luvulla. Martti Kaipiaisella on ollut merkittävä rooli SETA:n taustavoimana, FinnQueerin alkuvaiheen tukijana sekä Yhteysliikkeen jäsenenä. Martti Kaipiaisen muistelmat aloittivat FinnQueerin PDF-tuotannon. Lue myös FinnQueerista Martti Kaipiaisen haastattelu.

Rethinking_homosexuality.pdf (183.5 kB)
Ralph E. Roughton: Rethinking Homosexuality — What It Teaches Us About Psychoanalysis (2001)

Yhdysvaltain psykoanalyytikkoyhdistyksen (APsaA) asettaman, homoseksuaalisuuden sairausleiman perusteita tutkineen komitean puheenjohtajan, koulutuspsykoanalyytikko Ralph Roughtonin katsaus leiman poistamisen perusteisiin ja menettelytapoihin. Esitetty APsaA:n vuosikokouksessa sairausleiman poistumisen 10-vuotisjuhlan yhteydessä. Journal of the Psychoanalytic Associationin journalissa 3/2002 julkaistu artikkeli. Ralph Roughton oli yksi Olli Stålströmin väitöskirjan psykoanalyysin alan ohjaajia ja lähetti todistajanlausunnon Tampereen käräjäoikeudelle 3.12.1999.

Homoseksuaalisuuden.pdf (1337.9 kB)
Olli Stålström: Homoseksuaalisuuden sairausleiman loppu (1997)

Kuopion yliopistossa vuonna 1997 hyväksytty väitöskirja, joka kertoo mistä sai alkunsa homoseksuaalisuuteen liitetty sairausleima ja mitkä asiat ovat johtaneet sen väistymiseen. Väitöskirjassa on erityisesti raportoitu psykoanalyysin piirissä tapahtunutta keskustelua ja ajattelutapojen muutosta. Lue myös väitöskirjaan liittyvästä oikeudenkäyntiprosessista kertova FinnQueerin artikkeli.

Homo-jabiseksuaalisuuden.pdf (1242,2 kB)
Jussi Nissinen: Homo- ja biseksuaalisuuden huomioonottaminen päihdehuollossa (1995)

Helsingin yliopistossa vuonna 1995 hyväksytty pro gradu -tutkielma. Tämä työ palkittiin gradupalkinnolla menetelmällisistä ansioistaan. Monipuolisesti käsitellyn tutkimuskysymyksen lisäksi Jussi Nissinen on tehnyt perusteellisen yleiskatsauksen psykoanalyyttisen teorian homoseksuaalisuutta koskeviin kysymyksiin ja ajattelutavan muutoksiin. Jussi Nissinen on toiminut Seksuaalinen tasavertaisuus SETA ry:n pääsihteerinä syksystä 2002 lähtien (katso FinnQueer-uutinen 27.6.2002).

Malla_FINNQUEER_210203.pdf (78.9 kB)
Kirjailija Malla Parkkinen kertoo kirjastaan Ulos kaapista (2003)

Parkkisen 300-sivuinen teos Ulos kaapista ilmestyi 5.3.2003. Lue myös Malla Parkkisen haastattelu kirjastaan FinnQueerissä. Ulos kaapista sisältää useiden eri-ikäisten lesbojen ja homomiesten ulostulokertomuksia sekä yleistajuisina tieteellisinä artikkeleina sosiologi Kati Mustolan katsaus homoseksuaalisuuden historiaan sekä Olli Stålströmin katsaus lapsi-vanhempi -suhteita koskevien psykoanalyyttisten teorioiden virheisiin.

Seta_paneeli_1974.pdf (156.3 kB)
Setan ensimmäisen julkisen seminaarin 29.9.1974 litterointi

Keskustelu Koiton juhlasalissa, Yrjönkatu 31, sunnuntaina 29.9.1974 klo 15.00, järjestäjinä SEXPO, SETA, Psyke. Teemana "Yhteiskunta ja 'sukupuoliset vähemmistöt'". Lue myös FinnQueerin juttu paneelikeskustelusta. Paneelin puhujina olivat mm. kansanterveystieteen professori, seksitutkija Kai Sievers Helsingin yliopistosta, lääkäri Ylermi Hytönen SEXPO ry:stä, juristi Herbert Gumpler, Martin Schreck, SETA:n perustajajäsen, sekä oik.kand Tarja Halonen SAK:sta. Tarja Halonen on SEXPO:n perustajajäsen ja hän toimi SETA:n puheenjohtajana vuosina 1980-81.

Psykologisia_tunnustuksia.pdf (250,6 kB)
Pontus Wikner: Psykologisia tunnustuksia (1971)

Tunnustetun ja rakastetun ruotsalaisen kirjailijan ja akateemikon Pontus Wiknerin muistelmateoksen kauan odotettu suomennos. Wikner kirjoitti "tunnustuskirjansa" 1800-luvulla, mutta luovutti sen säilytykseen, kunnes kaikki hänen lähisukulaisensa olisivat kuolleet. Hän näet paljastaa kirjassaan olleensa homoseksuaali ja esittää vetoomuksen kaltaistensa paremman kohtelun puolesta sekä pohtii rohkeasti valtavirrasta poikkeavan seksuaalisen suuntautumisen uskonnollisiakin näkökohtia.

Risti_ja_sateenkaari.pdf (946 kB)
Saku Henriksson: Risti ja sateenkaari - Sakun tarina

Sakun tarina. Vahva omaelämäkerrallinen dokumentti 17-vuotiaan nuoren miehen seksuaalisesta tiedostamisesta ja taistelusta ihmisoikeuksistaan herätysliikeen piirissä. Lue myös kirjoittajan saateartikkeli.

Kotileikkeja_ja_lastenkasvatuspuuhia.pdf (818 kB)
Juhapekka Tolvanen: Kotileikkejä ja Lastenkasvatuspuuhia. Kevään 1996 homoliittokeskustelu Suomen sanomalehdistössä (vaakaladottu versio) (LaTeX-lähdekoodi)

Tämän sosiologian pro gradu -tutkielman lähtökohtana oli analysoida, miten Suomessa keväällä 1996 esiintynyt homoliittokeskustelu ilmeni suomalaisessa sanomalehdistössä. Tutkimuksen kohteeksi otettiin vuoden 1996 helmi-huhtikuun ajalta viisi suurilevikkisintä 7:nä päivänä viikossa ilmestyvää sanomalehteä (Helsingin Sanomat, Aamulehti, Turun Sanomat, Kaleva, Keskisuomalainen) sekä suurilevikkisin uskonnollinen sanomalehti, joka oli luokiteltu 1:nä päivänä viikossa ilmestyväksi sanomalehdeksi (Kotimaa). Tutkimusmenetelmänä käytettiin diskurssianalyysiä ja erityisesti tarkasteltiin retoristen keinojen kirjoa. (Katso kirjoittajan saateartikkeli)

Eheytysideologia.pdf (652 kB)
Katrina Lumikallio: Kristillis-psykoanalyyttinen eheytysideologia: Analyysi ei-uskonnollisista argumenteista

Pro gradu. Jyväskylän yliopisto / Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta / Naistutkimus. Kevät 2007. Lumikallio käy opinnäytetyössään (119 s.) läpi eheytys- tai ex-gay-ideologian historiaa ja analysoi retoriikkakirjallisuuteen nojaten sen piirissä esiintyvät keskeiset ei-uskonnolliset näennäisargumentit, joilla homoseksuaalisuutta on perusteltu korjattavissa olevaksi kehityshäiriöksi, epätoivottavaksi ilmiöksi ja ongelmaksi, joka liittyy enemmän sukupuoleen kuin seksuaalisuuteen. Lumikallion tekstien lukeminen kannattaa aloittaa juuri pro gradusta. Häneltä on ilmestynyt aiemmin vuonna 2007 myös suppeampi ex-gay-ideologiaa käsittelevä teksti, joka ei ole opinnäytetyö (Raportti eheytysideologiasta). Eheytysideologian historiaa käsittelevä osa on molemmissa teksteissä suurelta osin sama, joskin sitä on käsitelty gradussa "raporttia" perusteellisemmin. (Katso kirjoittajan saateartikkeli)

Raportti_eheytysideologiasta.pdf (423 kB)
Katrina Lumikallio: Raportti eheytysideologiasta

Raportti (60 s.) eroaa olennaisesti Lumikallion päätekstistä eli pro gradu -tutkielmasta. Raportti ei ole opinnäytetyö, vaan vuonna 2007 julkaistu mm. evankelis-luterilaisessa kirkossa käytävän parisuhdelakikeskustelun valossa ajankohtainen teksti, joka tekee näkyväksi ex-gay-ideologian historiallisia ja nykyisiä taustasitoumuksia ja yhteyksiä. Tekstissä on käyty läpi tutkimuksia, joilla homoseksuaalisuutta perustellaan eheytysideologian piirissä kypsymättömyydeksi, neuroottisuudeksi ja ongelmiin johtavaksi ilmiöksi. Tässä tekstissä ei analysoida argumentteja, kuten Lumikallio on tehnyt päätekstinsä eli pro gradunsa luvuissa 3.5. (Katso kirjoittajan saateartikkeli)


Seta-historiakokonaisuus

Lue myös näistä opinnäytetöistä kertova saateartikkeli.

Asiallisen_tiedon_antaja.pdf (435 kB)
Anssi Pirttijärvi: Asiallisen tiedon antaja — Seksuaalinen tasavertaisuus Seta ry. 1974–1981 (2011)

Anssi Pirttijärven opinnäytetyö käsittelee Setan perustamista ja alkuvuosien toimintaa perustamisesta sairausluokituksen kumoanaiseen ja Tarja Halosen tuloon järjestön puheenjohtajaksi, vuosia 1974-1979. Erityistä huomiota saavat järjestön perustamisen taustat — miksi jo olemassaolevien liikkeiden rinnalle perustettiin Seta. Työ perustuu useiden varhaisvaiheen aktivistien henkilökohtaiseen haastatteluun sekä alkuperäisten historiallisten dokumenttien analyysiin.

Ennen_nakymattomat.pdf (423 kB)
Ilse Manner: Ennen näkymättömät — Naisaktivistien toimintakokemuksia Setan alkuajoilta (2002)

Ilse Mannerin opinnäytetyö käsittelee syvähaastattelun keinoin Setan perustamisvaiheen historiaa ja sukupuolten välisiä suhteita ja jännitteitä Setan alkuvaiheesta 1970-luvulla — toisin kuin useimmissa muissa maissa, Suomessa miehet ja naiset ovat toimivat alusta asti yhdessä järjestössä. Työssä haastatellaan useita Setan varhaisvaiheen naisaktivisteja ja käydään läpi järjestön alkuperäisiä asiakirjoja.

Rikollisen_raskas_leima.pdf (337 kB)
Anu Hakala: Rikollisen raskas leima — Homoseksuaalisuuden dekriminalisointi ja siitä käyty keskustelu 1960–1970 -lukujen vaihteessa (2011)

Anu Hakalan opinnäytetyö selvittää Setaa edeltävien tasavertaisuusliikeiden, Marraskuun liikkeen ja Psyke ry:n toimintaa 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa ja tuona aikana käytyä homoseksuaalisuuden dekriminalisointiin tähdännyttä (ja johtanutta) julkista sekä poliittista keskustelua. Kun homoseksuaalisuus viimein poistettiin rikoslaista, kompromissina luotu kehotuskielto kuitenkin hankaloitti toimintaa ja aiheutti hämmennystä. Tästä huolimatta uusi laki jokseenkin vastasi yleiseurooppalaista ja erityisesti pohjoismaista senaikaista oikeuskäytäntöä.


Palautetta näistä julkaisuista voi lähettää FinnQueerin toimitukselle osoitteeseen toimitus@finnqueer.net.

 
  Sivun alkuun