FinnQueer · PDF-kirjasto · Toimitus · Esittely · Linkit   

 
Etusivulle


AJASSA ·
LAKI ·
PSYKIATRIA ·
KASVOT ·
HISTORIA ·
TEOLOGIA ·
BIOLOGIA ·

Tulosta ·
 FINNQUEER   31.8.2008   
Google
Hae FinnQueerista:

Seksuaalisen suuntautumisen huomioonottaminen terapiassa
· 1.3.2010

Liisa Tuovinen siunasi rekisteröidyn parisuhteen
· 31.8.2008

Kansainvälinen homofobian vastainen päivä 17.5.
· 16.5.2008

Paavi erotti pedofilian homoudesta kirkon seksiskandaalissa
· 20.4.2008

Tulkaa kaikki -liike pyrkii uudistamaan kirkkoa
· 4.11.2006

Kansainvälistä homofobian vastaista päivää juhlittiin DTM:ssä
· 20.5.2006

Eheytysliikkeen perustaja, psykoanalyytikko Charles Socarides kuoli 83 vuoden ikäisenä
· 1.1.2006

Rosa Parks, mustan kansalaisoikeusliikkeen symboli, on kuollut
· 25.10.2005

Matti Wuori on poissa
· 17.10.2005

Ristin ja sateenkaaren lukijoille: uusi verkkokirja
· 27.6.2005

 
Liisa Tuovinen siunasi rekisteröidyn parisuhteen

Katrina Lumikallio

Espoon hiippakuntaan kuuluva rovasti Liisa Tuovinen toimi rohkeasti. Hän siunasi 12.7.2008 naisparin rekisteröidyn parisuhteen Espoon seurakuntayhtymän leirikeskuksessa Hvittorpissa. Tuovinen toimii Yhteys-liikkeen puheenjohtajana. Yhteys on aloittanut vuonna 2000 ja se puolustaa seksuaalivähemmistöjen asemaa kirkoissa. Siunaamiskeskustelu myös taltioitiin ja taltiointi esitetään ensi vuonna dokumenttina television Sub-kanavan Meidän häät -ohjelmassa.


[liisa_tuovinen_t.jpg]
Liisa Tuovinen
Hvittorpin siunaustilaisuus oli vasta toinen julkisuuteen tullut kirkon piirissä tapahtunut samaa sukupuolta olevien parisuhteen siunaaminen. Tuoviselle siunaaminen oli neljäs eikä uusia siunaamistilaisuuksia ole sovittu. Hän arvioi myös, että kirkoissa on tapahtunut ainakin parikymmentä papin toimittamaa samaa sukupuolta olevien parisuhteen siunaamista.

Hvittorpin tilaisuus oli ainutlaatuinen siksi, että kyseessä lienee ensimmäinen kerta Suomessa, kun siunaaminen suoritettiin kappelissa. Tuovinen ei tiennyt etukäteen siunaavansa parisuhdetta kappeliksi vihityssä tilassa. Hän toteaa Kotimaa-lehdelle tienneensä, että kappelin kolmatta kerrosta käytetään iltahartaustilana, mutta ei sitä, että se on vihitty kappeliksi.

Jos Tuovinen olisi tiennyt tilaisuuden järjestettävän kappelitilassa, hän olisi ehkä harkinnut sen siirtämistä puistoon tai alakerran saliin. Hän olisi halunnut välttää luomasta käsitystä, että parisuhteen siunaaminen olisi kirkon virallinen toimitus. Nyt hän on kuitenkin vain iloinen siitä, että rukoushetki tapahtui kappelissa. Kotimaa-lehden uutisesta selviää, että Hvittorpissa järjestetty parisuhteen siunaaminen oli yksityistilaisuus eikä ollut paikalla seurakuntien virassa olevia työntekijöitä. Tuovinen itse on jo seitsemättä vuotta eläkkeellä.

Tuovinen on saanut tukea siunaustoiminnalleen toiselta eläkkeellä olevalta papilta. Helsingin Kannelmäen entinen kirkkoherra Pentti Simojoki totesi Nilsiän Aholansaaressa pidetyssä körttiteologien teologikokouksessa, että parisuhteiden siunaamista tulee jatkaa. Simojoelta ei ole pyydetty samaa sukupuolta olevan parin siunaamista, mutta jos sitä pyydettäisiin, hän siunaisi.

Siunaamisesta kanteluprosessiin


[hvittorp.jpg]
Siunauksen tapahtumapaikka, Hvittorpin linna (kuva:
Tommi Arina, lisenssi: CC-NC-SA 2.0)
Hvittorpissa tapahtunut siunaaminen johti useisiin Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille jätettyihin kanteluihin. Osa kanteluista liittyi Tuovisen toimittamaan naisparin siunaamiseen. Myös hänen virasta erottamistaan vaadittiin. Lisäksi Espoon hiippakunnan piispa Mikko Heikasta kanneltiin. Heikasta kantelemisen perusteena oli, että hän ei ryhtynyt välittömästi Tuovisen rankaisutoimiin. Tuovinen oli ilmoittanut Heikalle 12.7. tapahtuneesta siunaamisesta 20.7.

Heikan erityisavustaja Irja Askolan mukaan piispasta kantelemisen taustalla on "joko tietämättömyys kirkon säännöistä tai halu osoittaa paheksuntaa tehtyä siunausta kohtaan". Espoon tuomiokapituli hylkäsikin äänin 4.2 Heikkaan kohdistuvat kantelut sen sijaan, että se olisi lähettänyt kantelut tutkinta-asiamiehelle. Piispaan kohdistuvat kantelut eivät myöskään antaneet aihetta muihin toimenpiteisiin. Kirkon tiedotuskeskus informoi, että "tuomiokapitulin järjestyksen mukaan piispa ei voi yksin tehdä kantelua koskevia päätöksiä, vaan ne tulevat käsittelyyn työjärjestyksen mukaisesti tuomiokapitulin istunnossa".

Heikan mukaan Tuovisen toimittama siunaaminen muistuttaa oleellisilta osin Helsingin hiippakunnan pastori Leena Huovisen suorittamaa parisuhteen siunaamista vuonna 2006. Huovisen suorittamasta siunauksesta kanneltiin tuolloin hiippakunnan tuomiokapituliin, jonka mukaan asia ei antanut aihetta toimenpiteisiin. Siunaus ei ollut sen mukaan kirkollinen toimitus, vaan yksityisen sielunhoidon piiriin kuuluva tapahtuma. Tuomiokapituli päätti siksi Huovisen tapauksesta, ettei aihetta jatkotoimenpiteisiin ole.

Tuoviseen kohdistuvat kantelut siirrettiin jatkovalmisteluun. Tuomiokapituli päätti tutkintaasiamiehelle lähettämisen sijaan siirtää ne pappisasessori Arto Laitisen valmisteltaviksi äänin 4.3. Päätösprosessiin kulunee useita kuukausia. Tuovinen suhtautuu kanteluihin rauhallisesti ja mainitsee saaneensa toiminnastaan lähes pelkästään myönteisiä palauteviestejä.

Raamattu: käskyjen ja kieltojen lakikirja?

Tuovisen pääaine teologisessa tiedekunnassa oli Uuden testamentin eksegetiikka. Kirkko & kaupunki -lehden mukaan häntä onkin harmittanut siksi jo kauan kirkon riittämätön Raamattuopetus ja siitä seuraava heikko Raamattutiedon taso. "Uskotaan Jumalan omin käsin kirjoittaneen Raamatun ja vedotaan Mooseksen ajan puhtauslakeihin, vaikka jo alkukirkko hylkäsi ne."

Tuovinen kritisoi usein havaittavaa tapaa lukea Raamattua käskyjen ja kieltojen lakikirjana. Hän toteaa, että "näyttää olevan vaikea ajatella, että kristityn velvollisuus on kysyä, mitä Jumalan rakkaus merkitsee tässä ja nyt. Kyllä Jeesus kehotti punnitsemaan asioita, samoin Paavali, joka tähdensi, että arvioikaa ja pitäkää se, mikä on hyvää."

Tuovinen toivoisikin kirkolta omaa kaavaa rekisteröidyn parisuhteen siunaamiseksi. Yhteysliikkeen verkkosivujen Tietoa-kohdasta löytyy myös ehdotus rekisteröidyn parisuhteen siunauskaavaksi. Kirkolla ei ole tällä hetkellä kirkollista toimitusta parisuhteen siunaamista varten. Piispainkokouksen asettama työryhmä pyrkii kuitenkin parhaillaan muodostamaan kantaa siihen, saako siunaaminen oman kirkollisen kaavansa ja millainen se olisi. Työryhmän mietintö valmistuu vuoden 2009 loppuun mennessä.

Kotimaa-lehti teki helmikuussa 2008 vastavalitun kirkolliskokouksen edustajille kyselyn, jonka tulosten mukaan heistä yli 61 % on sitä mieltä, että kirkon ei pitäisi luoda toimituskaavaa samaa sukupuolta olevien rekisteröidyn parisuhteen siunaamiseksi. Kirkolliskokouksen maallikkoedustajat suhtautuivat sen siunaamiseen keskimäärin pappisedustajia kielteisemmin.

Lähteet 
  Sivun alkuun