FinnQueer · PDF-kirjasto · Toimitus · Esittely · Linkit   

 
Etusivulle


AJASSA ·
LAKI ·
PSYKIATRIA ·
KASVOT ·
HISTORIA ·
TEOLOGIA ·
BIOLOGIA ·

Tulosta ·
 FINNQUEER   7.4.2008   
Google
Hae FinnQueerista:

Yogyakartan periaatteet suomeksi
· 7.4.2008

Mitä ovat Yogyakartan periaatteet?
· 7.4.2008

Kotileikkejä ja lastenkasvatuspuuhia
· 6.5.2007

Yhdysvaltain psykiatriyhdistys otti kantaa homo- ja lesboavioliiton puolesta
· 6.8.2005

Parisuhdelainsäädännön tila koko maailmassa
· 10.8.2003

Suomen Kuvalehti: Sananvapaus tuomiolla
· 6.6.2003

Parisuhdelaki - haaste mielenmuutokseen kirkossa
· 3.6.2003

Mielenosoitus eduskunnan edessä syksyllä 2001
· 28.9.2002

Eheytysliikkeen väittämät vailla pätevää tieteellistä pohjaa - kansanedustajille jaettu muistio
· 1.9.2001

Yhdysvaltain psykoanalyytikkoyhdistys Suomen eduskunnalle
· 1.9.2001

 
Yogyakartan periaatteet suomeksi

Olli Stålström ja Elina Nikulainen

Yogyakartan periaatteet on kansainvälisten ihmisoikeusjuristien muotoilema kokoelma YK:n ihmisoikeuksia täydentävä periaatteita, joilla otetaan huomioon myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet. Niiden muotoiluun osallistui myös suomalainen Martin Scheinin. Seuraavassa on vuoden 2007 lopulla julkaistujen Yogyakartan periaatteiden suomennos.

Lue myös Mikko Väisäsen saateartikkeli

Periaate 1. Oikeus yleismaailmallisiin ihmisoikeuksiin

Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Kaikkiin seksuaalisiin suuntautumisiin ja sukupuoli-identiteetteihin kuuluvilla ihmisillä on täydet ihmisoikeudet.

Periaate 2. Oikeus tasavertaisuuteen ja syrjimättömyyteen

Jokainen on oikeutettu kaikkiin ihmisoikeuksiin ilman seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvaa syrjintää. Jokainen on oikeutettu tasavertaisuuteen lain edessä ja erotuksetta yhtäläiseen lain suojaan riippumatta siitä, liittyykö asiaan jokin toinen ihmisoikeus. Lain tulee suojella kaikelta tällaiselta syrjinnältä ja taattava kaikille tasavertainen ja tehokas suoja kaikkea tällaista syrjintää vastaan.

Seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuva syrjintä sisältää kaikkinaisen seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvan erottelun, poissulkemisen, rajoituksen tai etuoikeuden, joka tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti mitätöi tai vahingoittaa tasavertaisuutta lain edessä tai yhtäläistä lain suojaa tai kaikkien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yhdenvertaista tunnustusta, nautintaa tai harjoittamista. Seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuva syrjintä saattaa lisääntyä, ja usein lisääntyykin, muiden syrjintäperusteiden kautta, mukaan lukien sukupuoli, rotu, ikä, uskonto, vammaisuus, terveys tai taloudellinen tila.

Periaate 3. Oikeus tunnustamiseen lain edessä

Jokaisella ihmisellä on kaikkialla oikeus siihen, että hänet henkilönä tunnustetaan lain edessä. Erilaisiin seksuaalisiin suuntautumisiin ja sukupuoli-identiteetteihin kuuluvilla henkilöillä on oikeuskelpoisuus kaikilla elämänalueilla. Jokaisen henkilön itse määrittelemä seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti on olennainen osa heidän henkilöllisyydessään ja itsemääräämisoikeuden, ihmisarvon ja vapauden peruspiirre. Ketään ei saa pakottaa lääketieteellisten toimenpiteiden kohteeksi, mukaan lukien sukupuolenkorjausleikkaukset, sterilisaatio tai hormoniterapia edellytyksenä sukupuoli-identiteettinsä juridiselle tunnustamiselle. Mitään virallista asemaa, kuten avioliittoa tai vanhemmuutta, ei saa käyttää estämään henkilön sukupuoli-identiteetin juridista tunnustamista. Ketään ei saa painostaa salaamaan, tukahduttamaan tai kieltämään seksuaalista suuntautumistaan tai sukupuoli-identiteettiään.

Periaate 4. Oikeus elämään.

Kullakin yksilöllä on oikeus elämään. Keltään ei saa mielivaltaisesti riistää elämää, mukaan lukien seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin johtuvista syistä. Kuolemanrangaistusta ei saa soveltaa keneenkään vapaatahtoisen, täysi-ikäisten seksuaalisen toiminnan tai seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin vuoksi.

Periaate 5. Oikeus henkilökohtaiseen turvallisuuteen

Jokaisella, riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuoli-identiteetistä, on oikeus henkilökohtaiseen turvallisuuteen ja valtion suojaan väkivaltaa tai ruumiinvammaa vastaan, niin valtion viranomaisten kuin minkä tahansa yksilön tai ryhmän taholta.

Periaate 6. Oikeus yksityisyyteen

Jokaisella, riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuoli-identiteetistä, on oikeus yksityisyyteen ilman mielivaltaista tai laitonta puuttumista, mukaan lukien hänen perheensä, kotinsa tai kirjeenvaihtonsa, sekä suoja laittomia kunniaan ja maineeseen kohdistuvia hyökkäyksiä vastaan. Oikeus yksityisyyteen tavallisesti sisältää oikeuden tuoda julki tai salata tietoa yksilön seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuoli-identiteetistä sekä päätökset ja valinnat, jotka koskevat yksilön omaa kehoa ja vapaatahtoisia seksuaali- ja muita suhteita muiden kanssa.

Periaate 7. Oikeus suojaan mielivaltaista vapaudenriistoa vastaan

Ketään ei saa mielivaltaisesti pidättää tai vangita. Seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuva pidättäminen tai vangitseminen on mielivaltaista, tapahtuipa se oikeuden päätöksellä tai muuten. Kaikilla pidätetyillä yksilöillä, riippumatta seksuaalisesta suuntautumisestaan tai sukupuoli-identiteetistään, on oikeus yhdenvertaisuuden perusteella saada tietoonsa pidättämisen perusteet sekä heitä vastaan nostettujen syytteiden luonne sekä tulla saatetuksi nopeasti juridisen viranomaisen eteen ja käynnistää oikeustoimet pidätyksen laillisuuden toteamiseksi, riippumatta siitä onko pidätettyä vastaan nostettu mitään syytteitä.

Periaate 8. Oikeus puolueettomaan oikeuskäsittelyyn

Jokaisella on oikeus puolueettomaan ja julkiseen oikeudenkäyntiin asianomaisen, riippumattoman ja puolueettoman laillisesti asetetun oikeusistuimen edessä hänen oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa sekä mahdollisten rikossyytteiden määrittämiseksi, ilman ennakkoluuloja tai syrjintää seksuaaliseen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin perusteella.

Periaate 9. Oikeus inhimilliseen kohteluun pidätettynä

Jokaista, jonka vapaus on riistetty, on kohdeltava inhimillisesti ja jokaisen yksilön perustavanlaatuista ihmisarvoa kunnioittaen. Seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti on olennainen osa kunkin yksilön ihmisarvoa.

Periaate 10. Oikeus vapauteen kidutuksesta ja julmasta, epäinhimillisesta tai alentavasta kohtelusta tai rangaistuksesta

Jokaisella on oikeus vapauteen kidutuksesta ja julmasta, epäinhimillisestä tai alentavasta kohtelusta tai rangaistuksesta, mukaan luettuna syyt, jotka liittyvät seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin.

Periaate 11. Oikeus suojaan kaikenlaista riistoa ja ihmiskauppaa vastaan

Jokaisella on oikeus suojeluun ihmiskauppaa, myyntiä ja kaikenlaista riistoa vastaan, joka sisältää mutta ei ole rajoittunut seksuaaliseen hyväksikäyttöön, todellisen tai oletetun seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin perusteella. Ihmiskauppaa estämään suunniteltujen toimenpiteiden tulee ottaa huomioon sekä ne haavoittuvuutta lisäävät tekijät, mukaan lukien erilaiset todelliseen tai oletettuun seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvat eriarvoisuuden muodot ja syrjintä, että näiden tai muiden identiteettien ilmaisu. Tällaiset toimenpiteet eivät saa olla ristiriidassa ihmiskaupan riskiryhmään kuuluvien henkilöiden ihmisoikeuksien kanssa.

Periaate 12. Oikeus työhön

Jokaisella on oikeus kunnialliseen ja tuottavaan työhön, oikeudenmukaisiin ja suotuisiin työolosuhteisiin sekä suojaan työttömyyttä vastaan, ilman seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvaa syrjintää.

Periaate 13. Oikeus sosiaaliturvaan ja muuhun sosiaaliseen suojeluun

Jokaisella on oikeus sosiaaliturvaan ja muihin sosiaalisen suojelun keinoihin ilman seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvaa syrjintää.

Periaate 14. Oikeus riittävään elintasoon

Jokaisella on oikeus riittävään elintasoon, mukaan lukien riittävä ravinto, turvallinen juomavesi, riittävä puhtaanapito ja vaatetus sekä jatkuvaan elinolojen parantamiseen ilman seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvaa syrjintää.

Periaate 15. Oikeus riittävään asumistasoon

Jokaisella on oikeus riittävään asumistasoon, mukaa lukien suoja häätöä vastaan ilman seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvaa syrjintää.

Periaate 16. Oikeus koulutukseen

Jokaisella on oikeus saada opetusta, ilman syrjintää seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin perusteella, mutta ottamalla nämä huomioon.

Periaate 17. Oikeus korkeimpaan saavutettavaan terveyden tasoon

Jokaisella on oikeus korkeimpaan saavutettavissa olevaan fyysisen ja mielen terveyden tasoon, ilman seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvaa syrjintää. Seksuaali- ja lisääntymisterveys on perustava osa tätä oikeutta.

Periaate 18. Suojelu lääketieteellistä väärinkäyttöä vastaan

Ketään ei saa pakottaa minkäänlaiseen lääketieteelliseen tai psykologiseen hoitoon, toimenpiteeseen, kokeeseen, tai sulkea hoitolaitokseen seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin perusteella. Yksilön seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti eivät ole eivätkä sisälly mihinkään lääketieteelliseen tilaan, päinvastaisista luokituksista huolimatta, eikä niitä tule hoitaa, parantaa tai tukahduttaa.

Periaate 19. Oikeus mielipiteen ja sananvapauteen

Jokaisella on oikeus mielipiteen- ja sananvapauteen riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuoli-identiteetistä. Tämä sisältää identiteetin tai henkilöyden ilmaisemisen puheen, esiintymisen, pukeutumisen, ruumiinominaisuuksien, nimen valinnan tai millä tahansa muin keinoin sekä vapauden rajoista riippumatta hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja ja kaikenlaisia ajatuksia, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin, kaikkien tiedotusvälineiden kautta.

Periaate 20. Oikeus rauhanomaiseen kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen

Jokaisella on oikeus rauhanomaiseen kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen, mukaan lukien rauhanomaisen mielenosoituksen tarkoituksessa riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuoli-identiteetistä. Henkilöt saavat, ilman syrjintää, muodostaa seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvia yhdistyksiä ja saada ne tunnustetuiksi sekä yhdistyksiä, jotka jakavat informaatiota henkilöistä tai henkilöille, joilla on moninaiset seksuaaliset suuntautumiset tai sukupuoli-identiteetit sekä helpottaa kommunikaatiota heidän välillään tai edistää heidän oikeuksiaan.

Periaate 21. Oikeus ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapauteen

Jokaisella ihmisellä on ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuoli-identiteetistä. Valtio ei saa vedota näihin oikeuksiin perustellakseen lakeja, politiikkaa tai toimintakäytäntöjä, jotka kieltävät yhdenvertaisen lainsuojan, tai syrjivät seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin perusteella.

Periaate 22. Oikeus liikkua vapaasti

Jokaisella valtion sisällä laillisesti asuvalla on oikeus liikkua vapaasti ja valita asuinpaikkansa kunkin valtion sisällä, riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuoli-identiteetistä. Seksuaalista suuntautumista ja sukupuoli-identiteettiä ei saa koskaan käyttää rajoittamaan tai estämään henkilön maahan saapumista, oleskelua, poistumista tai palaamista mihinkään tai mistään valtiosta, mukaan lukien henkilön oman valtio.

Periaate 23. Oikeus turvapaikan hakemiseen

Jokaisella vainon kohteeksi joutuneella, mukaan lukien seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin liittyvä vaino, on oikeus hakea ja nauttia turvapaikkaa muissa maissa. Valtio ei saa siirtää, poistaa tai karkottaa henkilöä mihinkään sellaiseen valtioon, jossa henkilöllä on hyvin perusteltu pelko joutua kidutuksen, vainon tai minkä tahansa muun julman, epäinhimillisen ja alentavan kohtelun tai rangaistuksen kohteeksi seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin perusteella.

Periaate 24. Oikeus perustaa perhe

Jokaisella on oikeus perustaa perhe, riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuoli-identiteetistä. Perheet ovat muodoiltaan erilaisia. Mitään perhettä ei saa asettaa syrjinnän kohteeksi kenenkään sen jäsenen seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin perusteella.

Periaate 25. Oikeus osallistua julkiseen elämään

Jokaisella kansalaisella on oikeus osallistua julkisten asioiden hoitoon, mukaan lukien oikeus asettua ehdokkaaksi virkaan valintaa varten, ja hyvinvointiaan koskevien poliittisten käytäntöjen muotoiluun, sekä oikeus yhdenvertaiseen pääsyyn kaikille julkisen palvelun tasoille ja työskentelyyn julkisissa tehtävissä, mukaan lukien palvelu poliisivoimissa ja puolustusvoimissa, ilman seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvaa syrjintää.

Periaate 26. Oikeus osallistua sivistyselämään

Jokaisella on oikeus vapaasti osallistua sivistyselämään, riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuoli-identiteetistä, sekä ilmaista kulttuurisen osallistumisen kautta seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin moninaisuutta.

Periaate 27. Oikeus edistää ihmisoikeuksia

Jokaisella on oikeus, yksilönä tai yhdessä muiden kanssa, edistää ihmisoikeuksien suojaamista ja toteutumista kansallisilla ja kansainvälisillä tasoilla ilman seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvaa syrjintää. Tähän sisältyvät myös eri seksuaalisiin suuntautumisiin ja sukupuoli-identiteetteihin kuuluvien henkilöiden oikeuksien edistämiseen ja suojelemiseen suunnatut toimenpiteet sekä oikeus kehittää uusia ihmisoikeusnormeja, keskustella niistä sekä edistää niiden hyväksyntää.

Periaate 28. Oikeus tehokkaisiin hyvityksiin ja kompensaatioon

Jokaisella henkilöllä, johon on kohdistunut seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuva ihmisoikeuksien loukkaus, on oikeus tehokkaisiin, riittäviin ja asianmukaisiin hyvityksiin. Toimenpiteet, joilla taataan tai edistetään riittäviä korvauksia erilaisiin seksuaalisiin suuntautumisiin ja sukupuoli-identiteetteihin kuuluville, ovat olennainen osa oikeutta tehokkaaseen hyvitykseen ja kompensaatioon.

Periaate 29. Vastuullisuus

Jokainen, jonka ihmisoikeuksia on loukattu, mukaan lukien näissä Periaatteissa mainitut oikeudet, on oikeutettu saamaan rikkomuksen vakavuuteen suhteutetulla tavalla vastuuseen teoistaan ne, jotka ovat suoraan tai välillisesti vastuullisia rikkomuksista, olivatpa he valtion viranhaltijoita tai ei. Rankaisemattomuutta ei tule ilmetä ihmisoikeusrikkomuksista, jotka liittyvät seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin.

 
  Sivun alkuun