FinnQueer · PDF-kirjasto · Toimitus · Esittely · Linkit   

 
Etusivulle


AJASSA ·
LAKI ·
PSYKIATRIA ·
KASVOT ·
HISTORIA ·
TEOLOGIA ·
BIOLOGIA ·

Tulosta ·
 FINNQUEER   25.10.2002    
Google
Hae FinnQueerista:

"Sukupuoli ei sijaitse genitaaleissa"
· 19.4.2009

Sosiobiologinen vastareaktio vapautusliikkeelle
· 1.11.2002

Newsweek tekee katsauksen Freudin elämätyöhön
· 17.11.2002

Psykoanalyytikot pohtivat biologisia syyteorioita
· 25.10.2002

Enemmistö homomiehistä, mutta vähemmistö lesboista uskoo suuntautumisensa olevan "synnynnäistä"
· 12.11.2001

Kuuluisa naistutkimusprofessori kritisoi biologisia ja geneettisiä teorioita
· 1.1.2001

 
Psykoanalyytikot pohtivat biologisia syyteorioita

Psychoanalysis.net / Rob Carson

Psykoanalyytikko Jack Drescher on lähettänyt yhdysvaltalaiselle analyytikkojen keskustelulistalle psychoanalysis.net seuraavan artikkelin, jossa pohditaan lesbouden ja homouden synnyn mahdollisia biologista perustaa.

* * *

Mikä tekee lesbon tai homon? Vastaus ei muuttane asenteita. Rob Carson, The News Tribune

Kiista siitä, pitäisikö homoille ja lesboille antaa lain suoja syrjintää vastaan usein kärjistyy vaikeaan kysymykseen: mikä tekee ihmisestä homoseksuaalin?

Syntyykö ihminen sellaiseksi? Vai onko kysymyksessä valinta?

Monet niistä, jotka vastustivat syrjinnän kieltämistä, tukeutuvat uskoon, että homoseksuaalit valitsevat elämäntapansa. Siksi he katsovat, etteivät he ansaitse erityistä lain suojaa.

Konservatiiviset uskonnolliset ryhmät, kuten esimerkiksi Seattlessa sijaitseva Metanoia-eheytysliike, menevät niin pitkälle, että kannustavat terapiaan, joka "eheyttää" homoseksuaalin, mitä Yhdysvaltain psykologiyhdistys pitää mahdottomana.

Homous ei ole valinta, mutta vaikka se olisi, syrjinnälle ei silti ole mitään syytä.

Samalla homoaktivistit väittävät homoutta synnynnäiseksi, kuten ihonväri ja sukupuoli. Hei sanovat, että koska homoseksuaalit vain pelaavat niillä korteilla, jotka heille on geneettisesti annettu, he ansaitsevat saman suojan, joka annetaan naisille ja rodullisille vähemmistöille.

Toistaiseksi tiede ei ole pystynyt lopettamaan kiistaa. Huolimatta kehitysaskelista genetiikassa, kukaan ei ole vielä löytänyt "homo-geeniä".

Toisaalta tutkimus antaa viitteitä siitä, että homoseksuaaliset piirteet voidaan kuitenkin johtaa geneettisestä perustasta. Vuonna 1991 tehty uraauurtava tutkimus osoitti, että identtisillä kaksosilla on todennäköisempää, että toinen kaksonen on samalla tavalla suuntautunut.

Vuonna 1993 National Institute of Health (NIH) – tutkimuslaitoksen tutkija löysi DNA:ta X-kromosomista (joka tulee äidin puolelta), joka näytti vaikuttavan seksuaaliseen suuntautumiseen. Ja vuonna 1995 NIH:n tutkijat tuottivat onnistuneesti "biseksuaalisia" banaanikärpäsiä siirtämällä yksi geeni kärpäsen sikiöihin.

Mutta seksuaalisen vetovoiman perusta on ilmeisesti paljon monimutkaisempaa. Sosiaalisilla, psykologisilla ja jopa poliittisilla vaikutteilla on osoitettu olevan oma roolinsa. Monet tutkijat uskovat tänään, että "homoutta" on mahdotonta ennustaa vain biologian perusteella.

Mitä merkitystä uskomuksella olisi? Muuttaisiko tietoisuus homoseksuaalisuuden mahdollisesta biologisesta perustasta asenteita merkitsevällä tavalla?

Luultavasti ei. Syrjinnän kieltämistä vastustavat tahot katsovat, että vaikka homoudella osoitettaisiin olevan biologinen perusta, yhteiskunnan ei tulisi hyväksyä sitä kuten ei mahdollisen biologisen syyn löytyminen väkivallalle tai haureudelle ei antaisi oikeutusta yhteiskunnalle hyväksyä noita käyttäytymismuotoja. He katsovat, että ne ovat sisäiseltä olemukseltaan pahoja.

Ja vaikka homo-geenin löytyminen voisi olla apuna syrjinnän vastustamisessa, monet homoyhteisön jäsenet ovat huolissaan sellaisten tulosten seurauksista. He pelkäävät niiden johtavat homosikiöiden abortoimiseen tai lääketieteellisiin toimenpiteisiin homojen "parantamiseksi".

Homo- ja lesboaktivistit muotoilevat kantansa yhä useammin tällä tavoin. Homous ei ole valinta, mutta vaikka se olisi, syrjinnälle ei silti ole mitään syytä.

Alkuperäinen teksti:

* * *

What makes a gay? Answer unlikely to change attitudes

Rob Carson, The News Tribune

The debate over whether homosexuals should be given legal protection from discrimination often gets hung up on one difficult question: What makes people homosexual?

Is one born that way? Or is it a matter of choice?

Many of those opposed to protection for gays and lesbians rely on the belief that homosexuals choose their lifestyle. Therefore, the argument goes, they deserve no special legal protection.

Conservative religious groups like the Seattle-based Metanoia Ministries go so far as to encourage therapy to "heal" homosexuals, something the American Psychological Association says is impossible.

Meanwhile, gay rights activists insist homosexuality is innate, like skin color and gender. Because homosexuals are merely playing out the genetic cards they were dealt, they say, they deserve the same kinds of protection given to women and racial minorities.

So far, science has been unable to put an end to the argument. Despite recent advances in human genetics, nobody has yet found a "gay gene".

Research does indicates that homosexual tendencies can be traced to one's genetic makeup, however. A landmark study in 1991 showed that identical twins were more likely than other siblings to have the same sexual orientation.

In 1993, a National Institutes of Health researcher found DNA on the X chromosome (the one passed on by mothers) that seemed to affect sexual orientation. And in 1995, NIH researchers successfully produced "bisexual" fruit flies by transplanting a single gene into fly embryos.

But the basis of sexual attraction is apparently far more complicated than that. Social, psychological and even political influences also have been shown to play roles. Many scientists now believe "gayness" is impossible to predict solely on the basis of biology.

What difference does it make? Would knowing, one way or the other, whether homosexuality is biologically based significantly change attitudes?

Probably not. Those opposed to anti-discrimination ordinances like Tacoma's argue that even if homosexuality were shown to have a biological basis, society should not condone it, any more than finding biological links to violence or adultery should induce society to condone those activities.

All, they say, are inherently bad.

And, while finding a gay gene would seem to bolster the case against discrimination, many in the gay community are wary of the consequences of such a discovery. They fear it would lead to attempts to abort fetuses inclined to be gay or to use medical intervention to "cure" homosexuals.

Increasingly, gay activists are shaping their argument this way: Homosexuality is not a choice, but even if it were, there still is no excuse for discrimination.

 
  Sivun alkuun