FinnQueer · PDF-kirjasto · Toimitus · Esittely · Linkit   

 
Etusivulle


AJASSA ·
LAKI ·
PSYKIATRIA ·
KASVOT ·
HISTORIA ·
TEOLOGIA ·
BIOLOGIA ·

Tulosta ·
 FINNQUEER   1.1.2001    
Google
Hae FinnQueerista:

Seksuaalisen suuntautumisen huomioonottaminen terapiassa
· 1.3.2010

Liisa Tuovinen siunasi rekisteröidyn parisuhteen
· 31.8.2008

Kansainvälinen homofobian vastainen päivä 17.5.
· 16.5.2008

Paavi erotti pedofilian homoudesta kirkon seksiskandaalissa
· 20.4.2008

Tulkaa kaikki -liike pyrkii uudistamaan kirkkoa
· 4.11.2006

Kansainvälistä homofobian vastaista päivää juhlittiin DTM:ssä
· 20.5.2006

Eheytysliikkeen perustaja, psykoanalyytikko Charles Socarides kuoli 83 vuoden ikäisenä
· 1.1.2006

Rosa Parks, mustan kansalaisoikeusliikkeen symboli, on kuollut
· 25.10.2005

Matti Wuori on poissa
· 17.10.2005

Ristin ja sateenkaaren lukijoille: uusi verkkokirja
· 27.6.2005

 
FinnQueer - uusi verkkolehti on syntynyt

FinnQueer-toimitus

Suomessa alkoi vuoden 2001 ensimmäisenä päivänä ilmestyä uuden tyyppinen tasavertaisuusjulkaisu FinnQueer. FinnQueer on kriittinen ja kantaa ottava internetissä ilmestyvä kolmikielinen verkkolehti. Se puolustaa moniarvoisuutta vähemmistösyrjintää vastaan. FinnQueer on yleistajuinen uutis-, kulttuuri- ja keskustelulehti, joka myös tiedottaa tieteellisestä tutkimuksesta.

FinnQueerin toimituskunta on humanististen tietokoneihmisten, opiskelijoiden, opettajien, tutkijoiden, yhteiskuntatieteilijöiden ja lääkärien tasavertainen yhteenliittymä. Kaikille on yhteistä tietotekniikan ja verkkojulkaisemisen tuntemus. Toimittajat eivät kuitenkaan ole pelkkiä nörttejä, vaan yhteinen linja on uusimman verkkoteknologian soveltaminen humanismin, tasavertaisuuden ja ihmisoikeuksien palvelukseen.

Toimituskunnassa yhdistyvät kokemus tasavertaisuustyössä ja nuoruuden into uusien ideoiden kokeilussa. Toimituksessa on mukana ihmisiä, jotka ovat olleet mukana luomassa ja toimittamassa tasavertaisuuslehtiä jo ylioppilasradikalismin kuohuvina vuosina. Toimittajissa on myös nuoria opiskelijoita tai vasta valmistuneita ihmisiä joilla on omakohtainen tuntuma uuden vuosituhannen muuttuneeseen maailmaan, jossa vanhat lääketieteelliset kategoriat ovat jo murtuneet ja identiteetit tulleet monimuotoisiksi.

FinnQueerin toimituskunta heijastaa tasavertaisuuden ja integraation periaatetta. Sisällöntuottajista puolet on naisia ja puolet miehiä, kaiken ikäisiä, kaikista seksuaalisista suuntauksista.


[toimitus2.jpg]
FinnQueerin toimitus avajaishetkellä
31.12.2000
FinnQueerin toimittajille on myös yhteistä kansainvälisyys, monikielisyys, monikulttuurisuus ja yhteiskuntakriittisyys. Toimittajat seuraavat internetissä ilmestyviä kansainvälisiä päivälehtiä, yleisaikakauslehtiä, seksuaalisten tasavertaisuusliikkeiden verkkolehtiä, seksuaalista ja sukupuolista tasa-arvoa sekä rotujen ja kulttuurien välistä tasavertaisuutta ajavia julkaisuja, liikkeitä ja organisaatioita.

FinnQueer julkaisee reaaliajassa suomeksi ja englanniksi päivittyvää uutispalstaa (Uutiset) kehityksestä tasavertaisuuden eri osa-alueilla. Verkkolehdessä julkaistaan myös henkilökuvia (Kasvot) tasavertaisuuden uranuurtajista ja tämän päivän toimijoista. FinnQueeriin tulee omat osiot myös tasavertaisuuden historialle, kirja-arvosteluille, eri tieteen ja kulttuurin aloille sekä kriittiselle mielipidekirjoittelulle.

FinnQueerissa on oma osionsa (Eheytys) homoseksuaalisuuden psykiatrista syrjintää käsittelevän väitöskirjan päivitysosia varten sekä linkki alkuperäiseen, Gaudeamuksen verkossa julkaisemaan väitöskirjaan verkkoväitöskirjaan Homoseksuaalisuuden sairausleiman loppu (Gaudeamus 1997). FinnQueer on kolmikielinen lehti. Ruotsin- ja englanninkielinen osio julkaistaan keväällä 2002.

Osiossa Historia tullaan käsittelemään tasavertaisuusliikkeiden historiaa Ranskan vallankumouksesta ACT UP:iin sekä erityisesti suomalaisten tasavertaisuusliikkeiden syntyä ja nykypäivää.


[tanetoimittaja.jpg]
Lääk. kand. Tomi Matikainen oli
työmatkalla julkaisuhetkellä

FinnQueer avattiin tilanteessa jossa lesbouden ja homouden sairausleima on virallisesti pyyhitty pois kansainvälisestä sairausluokituksesta ja lähes kaikissa Euroopan Unionin jäsenmaissa on toteutunut juridinen ja muodollinen tasavertaisuus parisuhteen virallistaminen samaa sukupuolta olevien ihmisten välillä. Suomen eduskunta teki päätöksen samaa sukupuolta olevien parisuhteiden virallistamisen mahdollistavasta laista 28.9.2001 Tässä suhteessa kehitys on ollut myönteistä josta voi kiittää pitkän päivätyön tehneitä perinteisiä tasavertaisuusliikkeitä.

Toisaalta muodollinen tasa-arvoistuminen ja globalisoituminen ovat tuoneet mukanaan aivan uuden tyyppisiä ongelmia. Kaupallistunut ja pörssivetoinen yhteiskunta on synnyttänyt uudenlaista eriarvoisuutta. Suuret syrjintäideologiat ovat pitkälti murentuneet. Samalla myös maailmaa muuttava tasavertaisuustyö on etsimässä uusia muotoja. Naisliikkeet, miesliikkeet, seksuaaliset ja sukupuoliset tasavertaisuusliikkeet ovat tehneet hyvää työtä ja saavuttaneet virallisen ja kunniallisen aseman ainakin Pohjoismaissa.

Kehitykseen liittyy myös se vaara että alun perin radikaalit ja kriittiset liikkeet saattavat jähmettyä henkisesti. Ne voivat muodostua itseriittoisiksi byrokratioiksi. Lobatessaan Brysselin ja Arkadianmäen poliitikkoja ne saattavat kunniallisuutta ostaessaan myydä alkuperäiset periaatteensa.

Koko maailman tasolla kehitys ei ole yksikäsitteisesti menossa parempaan suuntaan. Rikkaiden maiden ja kehitysmaiden välinen kuilu kasvaa. Tämä näkyi erityisen räikeänä Geneven kansainvälisessä aids-konferenssissa vuonna 1998. Koko maailman aids-tapauksista 90% on köyhissä kehitysmaissa mutta taloudellisista resursseista 90% on teollistuneissa länsimaissa. Lääketehtaiden vaikutus ja akateeminen kilpailu luovat paineita aidsin vastaisen työn muuttumiselle oman taloudellisen tai yhteiskunnallisen edun tavoittelulle.

Uskonnollinen fundamentalismi nostaa päätään eri puolilla maailmaa ja saa väkivaltaisia ilmenemismuotoja. Suomessa ja muissa pohjoismaissa suvaitsemattomat takametsien uskonnolliset ääriliikkeet pyrkivät palauttamaan homouden ja lesbouden määrittelemisen häiriöksi ja ne vastustavat yhteiskunnallista tasavertaisuutta, mikä näkyi mm. syksyn 2001 eduskuntaäänestyksessä parisuhdelaista.

Toisaalta viimeisen vuosikymmenen aikana eri puolilla maailmaa on noussut uusia ruohojuuritason liikkeitä protestoimaan byrokratioiksi kasvaneiden vanhojen liikkeiden kaavoihin kangistumista vastaan. FinnQueerin perustajat toimivat yhteistyössä uusien liikkeiden kanssa ja osallistuvat käytännön toimintaan esim. eri maiden tasavertaisuusliikkeiden, opiskelijaryhmien ja internetliikkeiden kanssa.


[ilse2.jpg]
Yhteiskuntatieteiden
opiskelija Ilse Manner

FinnQueer toimii usealla eri tasolla, myös tieteellisten ja ammatillisten organisaatioiden kanssa. Byrokratian rautainen laki ei kuitenkaan ole vääjäämätön kaikkia liikkeitä tuhoava kohtalo. Joskus suuren byrokratian sisällä saattaa herätä henkiin uusi nuorekas uudistushenki.

Yksi esimerkki muutoksen mahdollisuudesta on Yhdysvaltain psykiatriyhdistys (APA). APA edusti varhaisella 1960-luvulla psykoanalyyttisiä sortoideologioita joita johtavat tieteenfilosofit rinnastivat muihin kivettyneisiin byrokratioihin kuten marxismi-leninismiin ja katoliseen kirkkoon. APA joutui opiskelijaradikaalien kovan kritiikin kohteeksi, mutta se pystyi muuttumaan ja uudistumaan ajan vaatimusten mukaisesti.


[linda2.jpg]
Opettaja, fyysikko Linda
Eklöf

APA:n kuten suomalaisenkin psykoanalyysin edustama koulukunta on aikanaan toiminut syrjintäideologiana jolla pyrittiin leimaamaan yhteiskunnallisesti alempiarvoisiksi tai henkisesti alempiarvoisiksi muut ihmiset kuin heteroseksuaaliset valkoihoiset rikkaat anglosaksiset miehet.

Tänään APA on tosiasiallisesti suuri, yleinen ihmisoikeusjärjestö, joka ajaa erilaisten vähemmistöjen oikeuksia. APA vastustaa kaikkia sortoideologioita ja yhteiskunnallisia epäkohtia jotka aiheuttavat psyykkisiä tai sosiaalisia ongelmia. APA vastustaa ohjelmallisesti seksismiä, rasismia, uskonnollista suvaitsemattomuutta ja heteroseksismiä.

APA on myös tiedostanut globaalisen vastuunsa ja pyrkii välttämään maailmanpoliisin roolia toimimalla yhteistyössä mm. Venäjän ja muiden maiden psykiatriyhdistysten kanssa sekä uusien sosiaalisten tasavertaisuus- ja ruohonjuuriliikkeiden kanssa.


[maria2.jpg]
Lääkäri Maria Socada

APA:n esimerkkiä ovat viime vuosina seuranneet useat muutkin ammatilliset organisaatiot, jotka ovat luopuneet leimaamasta homoutta ja lesboutta häiriöksi ja sen sijaan ottaneet julkisesti kantaa yhteiskunnallisen tasa-arvon puolesta myös seksuaalivähemmistöille. Näistä ovat esimerkkeinä ne yhdysvaltalaiset ja pohjoismaiset ammatilliset organisaatiot, jotka antoivat tukensa esim. Suomen eduskunnan työlle parisuhdelian säätämisessä, Yhdysvaltain psykologiyhdistys (APA), Yhdysvaltain psykoanalyytikkoyhdistys (APsaA), sekä Pohjoismainen kliinisen seksologian seura (NACS). Freudin perustama kansainvälien psykoanalyytikkoyhdistys (IPA) on ottamassa kantaa homojen ja lesbojen tasavertaisuuden puolesta syrjintää vastaan.

FinnQueer muistuttaa myös siitä, että vaikka kehittyneissä länsimaisissa yhteiskunnissa ollaan saavuttamassa muodollista tasavertaisuutta arkielämän tasolla, niissä riittää edelleen eriarvoisuutta, syrjintää ja sosiaalisia ongelmia. Maailmanlaajuisesti myös kuilu teollistuneiden länsimaiden ja kolmannen maailman välillä kasvaa ja aids-ilmiö kärjistyy kehitysmaissa.

FinnQueer pitää hengissä radikaalia ja yhteiskuntakriittistä keskustelua. Se toimii yhteistyössä sekä uusien ruohonjuuri-, opiskelija- ja internetliikkeiden että perinteisten tasavertaisuusjärjestöjen ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa.

FinnQueer noudattaa kriittisen tieteen periaateetta: kyseenalaista ja epäile kaikkea! FinnQueer kyseenalaistaa ja epäilee kaikkia ideologioita, valtarakenteita, organisaatioita ja tiedotusvälineitä -mukaan luettuna itse FinnQueer.

Toimituksen esittely

 
  Sivun alkuun